Centrum pro inteligentní energetiku

Společnost ModemTec, přední světová společnost v oblasti výzkumu a vývoje pro Chytré sítě (Smart grid), představuje své unikátní vývojové centrum: Centrum pro inteligentní energetiku. Toto Centrum je určeno pro podporu vývoje moderních zařízení pro současné i budoucí potřeby energetiky.

Charakteristiky Centra:

 • Nejlépe vybavené vývojové pracoviště svého druhu v České republice
 • Podpora vývoje moderních zařízení pro energetiku třetího tisíciletí
 • Zkušebna s unikátním vybavením, přístroje lze navázat na metrologické standardy
 • Softwarová laboratoř s nadstandardním programovým vybavením
 • Centrum nabízí své služby akademické obci i firmám z oblasti vývoje, výroby a testování zařízení pro energetiku, měření a regulaci či elektrotechniku
 • Centrum slouží k: ověření přesnosti navrhovaných výrobků; ověření dlouhodobé spolehlivosti; testování v rámci umělé třífázové soustavy

 Vybavení centra

 

 
presny-analyzator-vykonu
 
proudovy-transformator
 
generator-stridaveho-proudu
 
 

Přesný analyzátor výkonu

 

Proudový transformátor

 

Generátor střídavého proudu

 
 
kalibrator
 
presny-generator-casovych-znacek-pro-testovani-PMU
 
bezodrazova-stinena-komora
 
 

Kalibrátor

 

Generátor synchronizovaný GPS signálem

 

Bezodrazová stíněná komora

 
 
ctyrkanalovy-osciloskop
 
presny-multimetr
 
presny-nizkosumovy-napetovy-a-proudovy-ctyrkvadr-zdroj
 
 

Čtyřkanálový osciloskop

 

 

Přesný multimetr

 

Přesný nízkošumový napětový a proudový zdroj

 

Zkušebna

Hlavní částí Centra je zkušebna. V ní nalezneme především generátory libovolných průběhů s vysokým odstupem signál/šum s patřičným přesným a rychlým altimetrem. Dále k ní patří přesné kalibrátory napětí proudu, a to jejich vysokých hodnot širokého frekvenčního rozsahu. Prostor ve zkušebně dostaly také kvalitní osciloskopy s velkou hloubkou paměti s patřičnými sondami, které lze využít i k měření proudů v zabudovaných obvodech. Rovněž generátor pro testování odolnosti EMC spolu s bezodrazovou komorou patří mezi zařízení, jimiž je Centrum vybaveno. Součástí Centra je také umělá třífázová síť, umožňující generovat provozní stavy, které se mohou vyskytnout, byť zcela výjimečně, i v reálném provozu. Nedílnou součástí Centra jsou pak také tepelné komory v teplotním rozsahu -28°C až 150°C s pomalou změnou teploty. Rovněž nechybí kalibrační prostředky pro neelektrická měření (teploty a vlhkosti). Velká většina přístrojů je vybavena komunikační podporou pro vytváření automatizovaných měřících postupů. 

Softwarová laboratoř

Součástí Centra je rovněž softwarová laboratoř, která svým programovým vybavením umožňuje provádět analýzy, vytvářet modely produktůa zefektivnit na nich výsledná řešení, urychlovat výrazně vývoj a optimalizovat výsledné řešení pro vlastní hradlová pole, jež jsou hlavní technologickou platformou pro nová zařízení

Služby Centra

Centrum pro inteligentní energetiku nabízí služby zájemcům z oblasti vývoje, výroby a testování zařízení pro energetiku, měření a regulaci či elektrotechniku:

 • vývoj produktů na zakázku: návrh, optimalizace, testování, certifikace, příprava výroby

 • využití softwarové laboratoře: vytváření simulačního modelu pomocí produktu MATLAB a Simulink, optimalizace návrhu, tvorba firmware a jeho optimalizace, analýza a případné odstranění nedostatků při aplikaci do křemíkového substrátu

 • dlouhodobé zátěžové zkoušky při různých teplotních rozsazích, zatíženích i napájecích podmínkách (definovaných a opakovaných)

 • využití měřicích přístrojů, jež jsou součástí CIE

 • tvorba automatizovaných zkušebních postupů s následným opakováním

 • nezávislé testování v mezních podmínkách

 • změření provozní situace a její simulace na umělé síti

 • měření vlivu vyšších harmonických

 • kalibrace proudových převodníků

 • reverzní inženýring

sluzby-centra

Trendy v Energetice

Klíčovou částí aktivit Centra je podpora vývoje moderních zařízení pro energetiku třetího tisíciletí. Do energetické rozvodné soustavy jsou v posledních letech nuceně vnášena moderní zařízení i se svými negativními dopady. Moderní, tzv. ekologické zdroje mají vysokou míru nepredikovatelné dodávky měnící se téměř v sekundových časech. Dříve jednoznačně definovaný tok elektrické energie od velkého výrobce směrem k zákazníkovi je nástupem distribuovaných zdrojů výrazně změněn.

Ještě koncem devadesátých let platilo, že pokud by se probudil Nikola Tesla nebo T. A. Edison, neměli by problém poznat (alespoň z fyzikální stránky) jednotlivá zařízení používané v té době v energetice. Energetika byla velmi konzervativním odvětvím, kde modernizace postupovala po velmi malých krocích a s jednoznačně definovanými kritérii. Také topologie směru energetických toků byla neměnná a případné negativní vlastnosti byly výrazně eliminovány přímo u jejich vzniku.

V současné době se výroba el. energie přesouvá na úroveň distribučních hladin, a to jak nízkonapěťových, tak i vysokonapěťových. I představa, že zdroji vyšších harmonických jsou pouze velké zátěže, je rozbitá. V současné době již v moderní domácnosti využívající nízkopříkonové spotřebiče téměř nenalezneme spotřebič, který by nějakým způsobem nedeformoval síť. V průmyslu i službách to platí stejně. Tento stav bude do budoucna v nejlepším případě zachován, jedná se však spíše o velmi optimistický pohled.

K tomuto stavu na energetické rozvodné soustavě je nutné připočítat velmi zvláštní jev. I když jsou standardy, jež definují, kolik negativních vlivů může jednotlivý výrobek emitovat zpět do sítě, harmonizovány, nikdo je prakticky nedodržuje. Čekání na situaci, kdy sami sebe budeme rušit, není příliš ekonomické.

Přístroje pro přesnou analýzu negativních dopadů jsou (zatím) poměrně nákladné. Pokud by vývoj v energetice probíhal evolučně, byly by v okamžiku masového nasazení moderních zařízení tyto dopady minimalizovány. Protože se tomu tak nestalo, je zcela zákonité, že technický vývoj následně povede k výrobě zařízení eliminující tyto dopady, a to i s kladnými ekonomickými důsledky. Dobrou zprávu tak přináší koncept Chytrých sítí (Smart Grids), který bude mít pozitivní přínos jak pro stabilizaci dodávky el. energie, tak i pro omezení negativních vlivů v energetice. V oblasti energetiky tak bude kladen důraz na mnohem větší spolehlivost zařízení, která se po instalaci do energetické sítě dokáží s těmito negativními vlivy vypořádat. A právě Centrum pro inteligentní energetiku je vybaveno přístroji, které umožní produkty a zařízení reagující na potřeby dnešní energetiky připravit.

 zkusebna

Podpora EU 

Název projektu: Centrum pro vývoj inteligentní energetiky 

Reg. č.: 4.2 PT03/1002

Dotační program: Operační program Podnikání a inovace – Potenciál

Zprostředkující subjekt: Agentura pro podporu investic a podnikání CzechInvest / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Doba realizce: 9/2013 – 5/2015

Místo realizace: Oldřichovice 738, Třinec

Celkové způsobilé výdaje: 17.331 tis. Kč

 

Činnost centra pro vývoj inteligentní energetiky:

Společnost ModemTec patří do skupiny 10 světových výrobců komunikačních modemů. Centrum pro vývoj inteligentní energetiky představuje významný milník v historii společnosti, kdy dochází k vybudování vývojového pracoviště, které svojí komplexností a mírou aplikování nových součástek a řešení je výjimečné v celoevropském měřítku.

Projekt Centra zahrnuje pořízení odpovídajícího moderního technického vybavení, které slouží k výzkumu a vývoji prototypů elektroměrů a ostatních produktů z portfolia společnosti a zejména vytváří potenciál k dalšímu rozvoji výzkumné činnost v oblasti inteligentní energetiky. Dašli část podpory je čerpána na vlastní přípravu prototypových řešení v rámci nabízených produktových řad (zejm. rezidentní elektroměry, průmyslové elektroměry, jednotky PM, datakoncentrátory, komunikační modemy).

Přinášená řešení jsou v mnoha směrech unikátní, aplikace společné technologické platformy je jedinečná a představuje téměř nejvyšší možnou technicky dosažitelnou úroveň. Realizace projektu umožní nabídnout řešení energetickému sektoru již v nejbližší době.

Kontakt

CENTRUM PRO INTELIGENTNÍ ENERGETIKU


ModemTec
Oldřichovice 738
739 61 Třinec             

GPS: 
49°39'46.385"N,
18°38'54.957"E

      

Kontaktní údaje:

Tel.: (+420) 558 324 799
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.